top of page
BK-HP-3.jpg

קיבלנו! האירוע שלך בפנים.

בתיבת המייל שלך מחכה לך מייל אישור מאיתנו, עם תעודות השתתפות שניתן להדפיס. ניתן לקבל עוד טיפים ועצות לשעת הקוד בפייסבוק ובאינסטגרם שלנו.

תאריך
לאלו גילאים מיועד האירוע?

פשוט לארגן
אירוע שעת קוד

bottom of page