top of page
Artboard 57 copy-100.jpg

AI ומעבר

בין אם אלה הצעדים הראשונים שלך בעולם ה-AI ובין אם כבר הזדמן לך להיחשף ולהתנסות, הכנו מגוון תכנים ופעילויות שיאפשרו להעמיק ולחקור דרך פעילויות, סרטונים ומערכי שיעור ייעודיים. אנחנו ממליצים לעבור על התכנים, להתנסות בעצמך, ואת מה שלדעתך יוכל להתאים לכיתה או לקבוצה שלך - לשלב באירוע שעת הקוד, או בכל הזדמנות מתאימה לאורך השנה.

9 +
AI למען האוקיינוסים
9-18
רוקדים עם AI
13-18
Teachable Machines (אנגלית)
9-12
הינשוף וה-AI עושים פוזות

פעילויות ומערכי שיעור

להבין ולחוות עקרונות ב-AI דרך התנסות מעשית ומהנה

להבין AI

סרטונים קצרים עם תרגום לעברית שכדאי להציג בכיתה

AI לצוותי הוראה

סלמן קאן (קאן אקדמי) והאדי פטרובי (code.org) בשיחה מרתקת על כל מה שחשוב לאנשי ונשות חינוך להבין על בינה מלאכותית

bottom of page